Kartor

Ni bestämmer så klart själva vart ni vill åka i skärgården. Här är några exempel på avstånd och möjliga rutter.

Skärgården består av en inre del från Stockholm till Vaxholm, en mellandel från Vaxholm till Möja och en yttre skärgård utanför Möja.

Om vädret är vackert tar det oss omkring en timme att gå från vår hembas på Mjölkö ut till Möja.

Öster därom ligger åtskilliga ögrupper mellan Sandhamn i söder och Norrpada i norr.

Öster om dessa är havet öppet.

Exempel på avstånd i Stockholms skärgård

NM=sjömil=1,852m

Mjölkö – Stockholm

13

Mjölkö – Grinda

5

Grinda  – Norra Möja

10

Mjölkö – Norra Möja

15

Norra Möja – Ängö

4

Mjölkö – Ängö

19

Ängö – Svartlöga

4

Mjölkö – Svartlöga

23

Svartlöga – Rödlöga

4

Mjölkö – Rödlöga

27

 

 

Norra Möja – Stora Nassas skärgård

10

Mjölkö – Stora Nassas skärgård

25

 

 

Norra Möja – Kallskärs skärgård

10

Mjölkö  – Kallskärs skärgård

25

 

 

Kallskärs skärgård – Röders öar

10

Mjölkö – Röders öar

35

 

 

Mjölkö – Sandhamn

20

Sandhamn – Björkskärs skärgård

9

Mjölkö – Björkskärs skärgård

29

turtillsjoss.com © 2012 - 2018